Aleksandra Kopeć

5 kwietnia 2018

Skutki podatkowe obrotu walutami wirtualnymi

Polskie prawo podatkowe nie zawiera przepisów, które wprost odnoszą się do kwestii walut wirtualnych. Powoduje to, że ocena skutków podatkowych transakcji dokonanych z ich użyciem jest dla […]
6 marca 2018

Kryptowaluty na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Sejm przyjął 5 marca 2018 r. rządowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej „ustawa AML”). Celem wspomnianego aktu prawnego jest dostosowanie polskich […]
3 stycznia 2018

Smart kontrakty

Smart kontrakty (inteligentne kontrakty, smart contracts) są jednym z zastosowań technologii blockchain, których celem jest automatyczne wdrażanie warunków umów. W skrócie, inteligentne kontrakty można opisać jako programy czy aplikacje zapisane w systemie rozproszonego rejestru, które w sposób samoobsługowy wykonują określone zadania.
9 grudnia 2017

Kryptowaluty a wahania kursowe. Waloryzacja i klauzula rebus sic stantibus z punktu widzenia walut cyfrowych

Jedną z głównych cech, jaka odróżnia kryptowaluty od walut tradycyjnych jest wysoka niestabilność ich kursu. Dla przykładu, kilka dni temu cena Bitcoina wzrosła o 4 tysiące dolarów w zaledwie 24 godziny!