Aleksandra Kopeć

28 listopada 2017

Kryptowaluty a zasada walutowości

Problemy związane z kwalifikacją kryptowalut na gruncie prawa polskiego nie zniechęcają wielu ludzi do korzystania nich. Brak wyraźnego unormowania w przepisach nie oznacza bynajmniej, że do zobowiązań, których przedmiotem są waluty cyfrowe nie mają zastosowania reguły prawa cywilnego.
22 listopada 2017

Kwalifikacja prawna Bitcoina

tatus prawny Bitcoina na świecie nie jest jednolity. Niektóre państwa dostrzegają jego potencjał, inne upatują w nim realnego zagrożenia. Niemcy zdecydowały się nadać Bitcoinowi charakter waluty obcej, co zdecydowanie ułatwia korzystanie z niego. W Bangladeszu i Tajlandii obrót Bitcoinem jest natomiast całkowicie zakazany. Zdecydowana większość państw - w tym Polska - nie zajęła jednak żadnego stanowiska w kwestii prawnej oceny kryptowalut.
19 listopada 2017

Czym jest Bitcoin? Dlaczego stał się tak popularny? Jaka jest jego perspektywa na przyszłość?

W dużym uproszczeniu można stwierdzić, że Bitcoin to po prostu wirtualna, rozproszona księga rozrachunkowa, na której zapisuje się informacje o transakcjach i aktualnym stanie posiadania określonych jednostek.
16 listopada 2017

Skąd pomysł na portal?

Kryptowaluty i technologia blockchain rozwijają się w zawrotnym tempie. Na całym świecie posługują się nimi miliony osób. Waluty kryptograficzne (a w szczególności Bitcoin) coraz częściej stanowią ekwiwalent zapłaty.