Bez kategorii

5 kwietnia 2018

Skutki podatkowe obrotu walutami wirtualnymi

Polskie prawo podatkowe nie zawiera przepisów, które wprost odnoszą się do kwestii walut wirtualnych. Powoduje to, że ocena skutków podatkowych transakcji dokonanych z ich użyciem jest dla […]