Crowdfunding

  • dostawcy usług finansowania społecznościowego – wdrożenia i audyty
  • dostosowanie działalności do przepisów Rozporządzenia ECSP w Polsce i za granicą
  • crowdfunding udziałowy, pożyczkowy i donacyjny – zapewnienie zgodności z przepisami prawa
  • KNF – postępowania i komunikacja z organem nadzoru
  • ewaluacja prawna projektów inwestycyjnych
  • doradztwo prawne w zakresie doboru narzędzi do efektywnego pozyskiwania kapitału
  • współpraca z podmiotami nadzorowanymi