Fluent in finance. Proficient in law. Passionate about technology.

Fluent in finance. Proficient in law. Passionate about technology.

Nasza oferta

Obszary naszej specjalizacji

FinLegalTech to zespół profesjonalistów, podchodzących do spraw indywidualnie i nieszablonowo. Posiadamy unikalne doświadczenie w obsłudze prawnej instytucji finansowych. Specjaliści naszej kancelarii świadczą kompleksowe wsparcie prawne i regulacyjne dla przedsiębiorców wdrażających innowacyjne rozwiązania na rynku finansowym.

Wspólnicy

FinLegalTech

dr Aleksandra Ossowska

Wspólnik Zarządzający

Doktor nauk prawnych, prawnik specjalizujący się w innowacjach na rynku finansowym, w tym w szczególności w rozwiązaniach opartych o technologię blockchain, kryptoaktywach oraz crowdfundingu. Zajmuje się obsługą prawną i doradztwem regulacyjnym zarówno na rzecz nadzorowanych instytucji finansowych (firm inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, instutucji płatniczych) w procesie cyfrowej transformacji jak również start-upów (głównie z branży FinTech). Obszar praktyki zawodowej obejmuje także kwestie związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Praktyczne doświadczenie zdobywała świadcząc bieżące wsparcie prawne dla wiodących podmiotów rynku finansowego, uczestnicząc w postępowaniach licencyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego oraz postępowaniach przed UOKiK dotyczących naruszenia zbiorowych interesów konsumentów i stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych. Doradzała kilkunastu projektom związanym z rynkiem kryptoaktywów / DeFi zarówno w Polsce jak i za granicą. Zajmowała się też obszarem nadzoru zgodności działalności z prawem jako Inspektor Nadzoru oraz AML Compliance Officer w podmiotach rynku finansowego.

Pracownik naukowy i absolwentka Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego, gdzie obroniła rozprawę doktorską dot. crowdfundingu inwestycyjnego w prawie UE napisaną pod kierunkiem prof. Wojciecha Popiołka. Wykładowca na studiach podyplomowych i LLM.

W 2018 r. została laureatką nagrody im. prof. Waleriana Pańki za wybitne osiągnięcia w nauce, zaś w 2020 r. finalistką konkursu “Rising Stars. Prawnicy - liderzy jutra”Prelegentka polskich i międzynarodowych konferencji naukowych. Autorka licznych artykułów, publikowanych m.in. punktowanych czasopismach, recenzowanych monografiach naukowych oraz na uznanych portalach branżowych takich jak Business Insider, Rzeczpospolita, Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet. 

Piotr Żelek

Wspólnik Zarządzający

Radca prawny, specjalizujący się w zagadnieniach regulacyjnych związanych z wdrażaniem i stosowaniem regulacji unijnych w działalności podmiotów rynku kapitałowego oraz podmiotów z sektora usług płatniczych (m. in. AML, CRD/CRR, Rozporządzenie Prospektowe, MAR, MiFID II/MIFIR, ECSP, PRIIP, UCITS V/ZAFI, PSD 2, SEPA), a także w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego. Zajmuje się obsługą prawną oraz doradztwem prawnym m. in. na rzecz domów maklerskich, spółek publicznych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, zagranicznych firm inwestycyjnych oraz instytucji płatniczych. Obszar jego praktyki zawodowej obejmuje również kwestie związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Posiada praktyczne doświadczenie w stosowaniu powyższych przepisów zdobyte w licznych wdrożeniach regulacyjnych, wdrożeniach produktowych, audytach prawnych oraz procesowych, jak również w ramach bieżącego doradztwa na rzecz firm inwestycyjnych, instytucji płatniczych, dostawców usług finansowania społecznościowego oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych. Reprezentuje klientów lub doradza klientom w licznych postępowaniach licencyjnych, notyfikacyjnych oraz paszportowych przed Komisją Nadzoru Finansowego (DBR, DIF, DFF), reprezentuje lub wspiera klientów w postępowaniach kontrolnych (DCO, DIB, DIF, DFF). Ponadto reprezentuje klientów z sektora finansowego w postępowaniach przed GIIF, jak również w postępowaniach sądowych w sprawach związanych z ich działalnością.

Członek i koordynator merytoryczny zespołu uznanego w roku 2020 przez Rzeczpospolitą za lidera w sektorze obsługi prawnej rynku kapitałowego.

Prelegent na licznych konferencjach oraz szkoleniach, w tym organizowanych przez Izbę Domów Maklerskich, czy Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (m. in. usługi maklerskie, compliance, crowdfunding, AML/CFT). Autor licznych wypowiedzi medialnych, w tym artykułów publikowanych na uznanych portalach branżowych takich jak Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet, Comparic. 

 
Nasze lokalizacje

Myślimy i działamy globalnie

Biura naszej kancelarii zlokalizowane są w Katowicach i Warszawie. Nie ograniczamy się jednak wyłącznie do lokalnych rynków. Od początku istnienia kancelarii z sukcesami wspieramy naszych klientów w projektach o charakterze międzynarodowym. Dzięki sieci relacji partnerskich z wiodącymi zagranicznymi kancelariami zapewniamy wysokiej jakości obsługę także w zakresie obcych porządków prawnych

Spaces, Plac Konesera 12
Warszawa