Retail Central Bank Digital Currencies (CBDC) – wprowadzenie do zagadnienia