Kserować czy nie kserować, o to jest pytanie. O dopuszczalności kserowania dowodów na styku przepisów ustawy AML i RODO słów kilka.