Start-upy / IP / IT

  • Obsługa bieżących procesów prawnych
  • Polityka zarządzania prawami własności intelektualnej
  • Umowy licencyjne oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych
  • Umowy wdrożeniowe i utrzymaniowe, Service Level Agreement (SLA)
  • Rejestracja i zarządzanie znakami towarowymi
  • Uzyskiwanie praw IP od pracowników i współpracowników
  • Badanie praw własności intelektualnej