Cyberbezpieczeństwo / RODO

 • Obsługa bieżących procesów prawnych
 • Wdrożenia RODO
 • Audyt
 • Polityka ochrony danych osobowych
 • Polityka Prywatności
 • Rejestr czynności przetwarzania
 • Ocena skutków dla ochrony danych (DPIA)
 • Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Wewnętrzne polityki dotyczące ochrony danych osobowych
 • Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych
 • Reprezentacja przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych