Fundusze inwestycyjne

  • obsługa bieżąca procesów prawnych
  • compliance & regulatory
  • AML
  • obsługa procesów inwestycyjnych
  • KNF – postępowania, kontrole
  • audyty i wdrożenia produktowe
  • zarządzanie ryzykiem
  • działalność depozytariusza i banków „reprezentantów”
  • dystrybucja jednostek uczestnictwa oraz oferowanie certyfikatów inwestycyjnych
  • procesy cywilne i karne