Emisje / pozyskiwanie kapitału

  • obsługa bieżąca pod kątem korporacyjnym i regulacyjnym
  • reprezentacja w postępowaniach przed GPW S.A. i KNF
  • audyty i wdrożenia regulacyjne
  • emisje niepubliczne i publiczne akcji
  • wsparcie podczas komunikacji z akcjonariuszami
  • MAR i obowiązki informacyjne
  • procesy cywilne i karne
  • emisje papierów wartościowych