Usługi płatnicze / PayTech

  • obsługa bieżąca procesów prawnych
  • KNF – postępowania, kontrole
  • compliance & regulatory
  • procedury wewnętrzne i dokumentacja klientowska
  • AML
  • audyty i wdrożenia produktowe
  • procesy cywilne i karne