Aleksandra Ossowska

Wspólnik Zarządzający

Prawnik specjalizujący się w innowacjach na rynku finansowym, w tym w szczególności w rozwiązaniach opartych o technologię blockchain, kryptoaktywach oraz crowdfundingu. Zajmuje się obsługą prawną i doradztwem regulacyjnym zarówno na rzecz nadzorowanych instytucji finansowych (firm inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, instutucji płatniczych) w procesie cyfrowej transformacji jak również start-upów (głównie z branży FinTech). Obszar praktyki zawodowej obejmuje także kwestie związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Praktyczne doświadczenie zdobywała świadcząc bieżące wsparcie prawne dla wiodących podmiotów rynku finansowego, uczestnicząc w postępowaniach licencyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego oraz postępowaniach przed UOKiK dotyczących naruszenia zbiorowych interesów konsumentów i stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych. Doradzała kilkunastu projektom związanym z rynkiem kryptoaktywów / DeFi zarówno w Polsce jak i za granicą. Zajmowała się też obszarem nadzoru zgodności działalności z prawem jako Inspektor Nadzoru oraz AML Compliance Officer w podmiotach rynku finansowego.

Pracownik naukowy i doktorantka w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego, gdzie pod kierunkiem prof. Wojciecha Popiołka przygotowuje rozprawę doktorską dot. crowdfundingu inwestycyjnego w prawie Unii Europejskiej. Wykładowca na studiach podyplomowych i LLM.

W 2018 r. została laureatką nagrody im. prof. Waleriana Pańki za wybitne osiągnięcia w nauce, zaś w 2020 r. finalistką konkursu “Rising Stars. Prawnicy - liderzy jutra”Prelegentka polskich i międzynarodowych konferencji naukowych. Autorka licznych artykułów, publikowanych m.in. punktowanych czasopismach, recenzowanych monografiach naukowych oraz na uznanych portalach branżowych takich jak Business Insider, Rzeczpospolita, Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet.