Jakub Jurewicz

Associate

Absolwent prawa wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Prawnik z doświadczeniem w globalnych kancelariach prawnych, bankowości inwestycyjnej oraz organach regulacyjnych (Komisja Nadzoru Finansowego) w obszarze prawa rynków finansowych i kapitałowych oraz prawa handlowego. Zapewniał bieżące wsparcie w zakresie postępowań cywilnych oraz administracyjnych, w szczególności w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej.

Specjalizuje się w regulacjach rynku kapitałowego oraz działalności instytucji płatniczych. W wolnym czasie działa jako wolontariusz w poradni prawnej.