Maciej Niezgoda

Senior Associate

Adwokat specjalizujący się w prawie nowych technologii, w tym w szczególności prawie własności intelektualnej, prawie ochrony konkurencji i konsumentów oraz ochronie danych osobowych. Zajmuje się doradztwem regulacyjnym dla podmiotów z branży finansowej (FinTech), kreatywnej oraz IT. Jego obszar praktyki zawodowej obejmuje również doradztwo w zakresie przepisów dotyczących AML oraz usług płatniczych. Wspiera Klientów w bieżącej działalności operacyjnej oraz wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań i technologii. Koordynuje oraz uczestniczy w projektach wdrożenia RODO, w tym w międzynarodowych grupach kapitałowych. Reprezentuje klientów przed sądami oraz organami administracji publicznej w tym przed: Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej. Praktyczne doświadczenie zdobywał pracując w międzynarodowych oraz butikowych kancelariach zajmujących się prawem nowych technologii.
Doradzał kilkunastu klientom z branży gamedev tworząc dla nich polityki zarządzania prawami własności intelektualnej, przygotowując umowy licencyjne, przeniesienia autorskich praw majątkowych, regulaminy korzystania z usług oraz umowy EULA (End-User License Agreement).

Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, pracownik naukowy i doktorant w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego. Wykładowca na studiach podyplomowych. Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Université de Bordeaux. Członek międzynarodowego stowarzyszenia International Association of Privacy Professionals (IAPP) zajmującego się prawem ochrony danych osobowych. Uczestnik DeFi Talents – programu prowadzonego przez Frankfurt School Blockchain Center, zrzeszającego specjalistów z branży Decentralized Finance z całego świata. Prelegent na polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych. Autor publikacji w czasopismach naukowych oraz uznanych portalach branżowych takich jak Rzeczpospolita, czy ITwiz.