Piotr Żelek

Wspólnik Zarządzający

Radca prawny, specjalizujący się w zagadnieniach regulacyjnych związanych z wdrażaniem i stosowaniem regulacji unijnych w działalności podmiotów rynku kapitałowego oraz podmiotów z sektora usług płatniczych (m. in. AML, CRD/CRR, Rozporządzenie Prospektowe, MAR, MiFID II/MIFIR, ECSP, PRIIP, UCITS V/ZAFI, PSD 2, SEPA), a także w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego. Zajmuje się obsługą prawną oraz doradztwem prawnym m. in. na rzecz domów maklerskich, spółek publicznych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, zagranicznych firm inwestycyjnych oraz instytucji płatniczych. Obszar jego praktyki zawodowej obejmuje również kwestie związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Posiada praktyczne doświadczenie w stosowaniu powyższych przepisów zdobyte w licznych wdrożeniach regulacyjnych, wdrożeniach produktowych, audytach prawnych oraz procesowych, jak również w ramach bieżącego doradztwa na rzecz firm inwestycyjnych, instytucji płatniczych, dostawców usług finansowania społecznościowego oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych. Reprezentuje klientów lub doradza klientom w licznych postępowaniach licencyjnych, notyfikacyjnych oraz paszportowych przed Komisją Nadzoru Finansowego (DBR, DIF, DFF), reprezentuje lub wspiera klientów w postępowaniach kontrolnych (DCO, DIB, DIF, DFF). Ponadto reprezentuje klientów z sektora finansowego w postępowaniach przed GIIF, jak również w postępowaniach sądowych w sprawach związanych z ich działalnością.

Członek i koordynator merytoryczny zespołu uznanego w roku 2020 przez Rzeczpospolitą za lidera w sektorze obsługi prawnej rynku kapitałowego.

Prelegent na licznych konferencjach oraz szkoleniach, w tym organizowanych przez Izbę Domów Maklerskich, czy Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (m. in. usługi maklerskie, compliance, crowdfunding, AML/CFT). Autor licznych wypowiedzi medialnych, w tym artykułów publikowanych na uznanych portalach branżowych takich jak Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet, Comparic.