Wojciech Panek

Associate

Prawnik specjalizujący się w ochronie danych osobowych, cyberbezpieczeństwie, prawie nowych technologii oraz compliance.

Doktorant w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Kierownik projektu badawczego pt. „Przekazywanie danych osobowych między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową. Aspekty prawne”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu Preludium-19. Prelegent polskich i międzynarodowych konferencji naukowych.

Praktyczne doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy w kancelariach prawniczych. Zapewniał bieżące wsparcie w zakresie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych, zgodności akcji marketingowych i przekazów handlowych z przepisami prawa, w szczególności w zakresie wykorzystania wizerunku osób powszechnie znanych.