Wojciech Przybyła

Of Counsel

Prawnik specjalizujący się w prawie podatkowym. Ze szczególnym zainteresowaniem zajmuje się postępowaniami podatkowymi, w tym pokontrolnymi i interpretacyjnymi oraz podatkowymi aspektami nowych technologii.

Doświadczenie zdobywał uczestnicząc i prowadząc wiele sporów z organami podatkowymi na etapie administracyjnym oraz sądowoadministracyjnym. W międzyczasie uczestniczył w postępowaniach karnych skarbowych, broniąc podatników przed zarzutami wykroczeń i przestępstw skarbowych. Uczestniczył również w wielu projektach M&A w zakresie analizy prawnej oraz podatkowej.

Na co dzień zajmuje się bieżącym doradztwem dla podmiotów gospodarczych, w tym podmiotów z sektora FinTech, znajdując kompromis pomiędzy realiami rynkowymi oraz aspektami prawno-podatkowymi każdej transakcji. Przez pierwszych kilka lat pracy zawodowej zdobywał doświadczenie w sektorze AML Compliance doradzając instytucjom finansowym w Polsce oraz w Niemczech. Prywatnie pasjonat sportu.