Aleksandra Kopeć

O mnie

Nazywam się Aleksandra Kopeć i w swojej praktyce zawodowej łączę świat finansów, prawa i nowych technologii świadcząc doradztwo prawne i regulacyjne dla przedsiębiorców wdrażających innowacyjne rozwiązania.
Doradzam zarówno start-upom (głównie z branży FinTech) jak i tradycyjnym podmiotom rynku kapitałowego (towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domy maklerskie, instytucje płatnicze, spółki publiczne). Zajmuje się także alternatywnymi sposobami pozyskiwania kapitału takimi jak ICO, crowdfunding czy venture capital. Posiadam duże doświadczenie w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).
Jestem doktorantką w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego, gdzie pod kierunkiem prof. Wojciecha Popiołka przygotowuję rozprawę pt. "Crowdfunding udziałowy w Unii Europejskiej". W 2018 r. zostałam laureatką nagrody im. prof. Waleriana Pańki za wybitne osiągnięcia w nauce, zaś w 2020 r. finalistką konkursu "Rising Stars - prawnicy liderzy jutra.

Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobywałam jako prawnik w Departamencie Prawa Rynku Kapitałowego w jednej z dużych, cenionych kancelarii prawnych. Oprócz świadczenia bieżącego wsparcia prawnego dla wiodących podmiotów rynku finansowego, uczestniczyłam również w przygotowywaniu pism procesowych i dokumentów w ramach postępowań licencyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego jak również postępowań przed UOKiK. Zajmowałam się też obszarem nadzoru zgodności działalności z prawem jako Inspektor Nadzoru oraz AML Compliance Officer w podmiotach rynku finansowego. Jestem autorka licznych artykułów, publikowanych m.in. recenzowanych monografiach naukowych oraz na portalach Business Insider Polska,Rzeczpospolita Polska,Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet

Zakres działalności

W ramach FinLegalTech udzielam kompleksowego wsparcia prawnego i regulacyjnego dla podmiotów wdrażających innowacyjne rozwiązania na rynku finansowym. Świadczę usługi prawne zarówno dla przedsiębiorców, jak i renomowanych kancelarii, działając w charakterze zewnętrznego doradcy.


Ostatnie wpisy

Latest stories and report

Obszary specjalizacji


Crowdfunding / Venture capital

Kryptoaktywa / Blockchain / DLT

AML / CFT Compliance

Rynek kapitałowy / FinTech

Start-upy