„Oferta publiczna” udziałów w sp. z o.o. Czy potrzebna jest zmiana przepisów? Rozważania na tle crowdfundingu udziałowego.